THỂ LỆ CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ VÀ LỄ HỘI CHICAGO 2023
THỂ LỆ CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ VÀ LỄ HỘI CHICAGO 2023

THỂ LỆ CUỘC THI ÂM NHẠC QUỐC TẾ VÀ LỄ HỘI CHICAGO 2023

CUỘC THI ÂM NHẠC VÀ LỄ HỘI QUỐC TẾ CHICAGO 2023

Thí sinh vui lòng kiểm tra và đọc kỹ nội dung thể lệ cuộc thi trước khi đăng ký:

 1. Cuộc thi dành cho mọi quốc tịch và trình độ.
 2. Cuộc thi có 2 hạng mục: Hạng mục Chuyên nghiệp và Hạng mục Nghiệp dư. 
 3. Cuộc thi có 2 bộ phận: Độc tấu và Hòa tấu. Bộ phận Độc tấu bao gồm Nhạc cụ và Thanh nhạc cổ điển.
 4. Nếu nộp đơn cho nhiều hơn 1 bộ phận, thí sinh phải hoàn thành các đơn đăng ký riêng biệt và phải trả các khoản phí bắt buộc cho từng bộ phận riêng lẻ.
 5. Thí sinh ở tất cả độ tuổi / bộ phận có thể chọn tham gia ở cả 2 bộ phận Độc tấu và Hòa tấu.
 6. Ví dụ: Thí sinh có thể chọn cạnh tranh trong bộ phận Độc tấu của Hạng mục Nghiệp dư hoặc Nghệ sĩ hòa nhạc và bộ phận Hòa tấu cùng lúc.
 7. Thi sinh có thể lựa chọn tham gia cả cuộc thi và festival sau đó hoặc chỉ tham gia một trong hai

 

VIDEO CHO VÒNG SƠ TUYỂN VÒNG CHUNG KẾT
YÊU CẦU
 • Có thể ghi hình từng clip nhỏ hoặc trong một lần.
 • Tổng thời lượng nên bao gồm cả thời gian nghỉ giữa các đoạn nhạc.
 • Video ở chất lượng cao.
 • Máy quay phải được đặt cố định khi ghi hình. Bàn tay và khuôn mặt của thí sinh phải được xuất hiện trong quá trình ghi hình.
 • Không có giới hạn thời gian cho vòng loại.
 • Tải video lên Google Drive, YouTube hoặc Youku
 • Vòng chung kết được tổ chức trực tiếp tại Đại học Wheaton, Chicago.
 • Tất cả tác phẩm dự thi phải được thực hiện bằng trí nhớ trong phần thi Độc tấu.
 • Ban Giám khảo có quyền dừng phần biểu diễn nếu vượt quá thời gian quy định.
 • Những thí sinh vào chung kết sẽ có thời gian để tập dượt tại địa điểm thi trước khi vòng chung kết bắt đầu.
 • Vòng chung kết sẽ được CIMC ghi hình lại và sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc công khai của CIMC

 

LƯU Ý:

 1. Những thí sinh chiến thắng Giải thưởng lớn của các năm trước không được đăng ký thi.
 2. Học sinh hiện tại đang theo học các thành viên Ban Giám khảo 2023 không được đăng ký thi
 3. Tất cả tác phẩm phải được biểu diễn bằng trí nhớ trong phần thi Độc tấu.
 4. Các tác phẩm biểu diễn nên tránh lặp lại.
 5. Thí sinh không được phép thay đổi hạng mục đã đăng ký sau khi nộp đơn.
 6. Các quyết định của Ban Giám khảo là quyết định cuối cùng và không thể xem xét lại hay khiếu nại.
 7. Ban Giám khảo được phép trao cùng một thứ hạng cho nhiều thí sinh.
 8. Trong trường hợp hòa, Ban Giám khảo có thể chia đều giải thưởng bằng tiền mặt cho những người đoạt giải.

HÌNH THỨC THI VÀ BIỂU DIỄN

Bộ phận độc tấu Bộ phận thanh nhạc đơn ca Bộ phận hòa tấu
Số lượng bài thi Trình diễn 1 tiết mục Thí sinh có thể chọn nhiều hơn 1 – 2 bài hát Trình diễn 1 tiết mục
Hình thức thi
 • String solo: Violin, Viola, Cello
 • Piano Solo
 • Opera/Aria
 • Classical repertoire (Baroque, Classical, Romantic hoặc Contemporary periods)
 • Folk/Traditional
 • Broadway/Musical Theatre/Jazz
 • Piano Duet / Four Hands/Piano Trio
 • String Ensemble
 • Vocal Duo
 • Choir
Hạng mục nghiệp dư Thí sinh phải biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ nhà soạn nhạc

nào từ thời Baroque, thời kỳ Cổ điển, thời kỳ

Lãng mạn và thời kỳ Hiện đại

Thí sinh phải thể hiện 1 tác phẩm tự chọn: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ tác giả và thể loại nào

 • Young Musician II
 • Young Musician III
 • Young Artist I
 • Young Artist II
 • Concert Artist
Nhóm hòa tấu nhạc cụ phải biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ nhà soạn nhạc nào từ thời Baroque, thời kỳ Cổ điển, thời kỳ Lãng mạn và thời kỳ Hiện đại.

Nhóm hòa tấu thanh nhạc phải biểu diễn 1 hoặc 2 tác phẩm tự chọn: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ tác giả và thể loại nào.

Hạng mục chuyên nghiệp Thí sinh phải biểu diễn 2 tác phẩm tự chọn:

Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ nhà soạn

nhạc nào từ thời kỳ Baroque, thời kỳ Cổ điển,

thời kỳ Lãng mạn và thời kỳ Hiện đại

Thí sinh phải thể hiện 2 tác phẩm tự chọn: bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ tác giả và thể loại nào

 • Young Musician II
 • Young Musician III
 • Young Artist I
 • Young Artist II
 • Concert Artist
Nhóm hòa tấu nhạc cụ phải biểu diễn 2 tác phẩm độc tấu từ các thời kỳ khác nhau: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ nhà soạn nhạc nào từ thời kỳ Baroque, thời kỳ Cổ điển, thời kỳ Lãngmạn và thời kỳ Hiện đại.

Nhóm hòa tấu thanh nhạc phải biểu diễn 2 tác phẩm tự chọn: Bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ nhà soạn nhạc và thể loại nào

Thông tin đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *